Referencer

Mor til pige med lavt selvværd:

“Hun er blevet så glad, og er vokset utroligt i løbet af denne periode, og har udviklet en ny modenhed omkring hendes eget ansvar på flere områder, og en ny bevidsthed omkring sig selv, som det er utrolig at være vidne til, så vi er meget taknemmelige for den proces der har lagt grunden til at vi nu er her. Vi vil gerne sige tak for din andel i dette, for din  indsigt og hjælp til at danne overblik over hvad der var hvad, og hvilke muligheder der ville hjælpe hende bedst. Tusind tak!”

Mor til dreng med skolevægring og angst:

“I løbet af 3. og 4. klasse mistrivedes vores søn mere og mere i skolen. Han havde mange konflikter med både lærere og sine ellers gode kammerater. Vi havde flere møder og samtaler med hans lærere, men det blev ikke bedre. I 5. klasse eskalerede det, og han var så ked af det om morgenen, når han skulle af sted, og om eftermiddagen når han kom hjem. Han følte sig som klassens syndebuk, som om han var helt forkert, og som om han ikke var velkommen. Han fik ofte skældud eller blev sat udenfor døren. Vi så vores glade, rolige dreng blive mere trist, udadreagerende og modløs. Samtidig blev han bange for rigtig meget: mørke, ildebrand, lyden af fly, lyden af alarmer, tordenvejr m.m. Om aftenen kunne han kun sove, hvis han lå hos os. Vi hørte om Lene gennem nogle venner og tog kontakt. Lene kunne hurtigt love, at hun kunne hjælpe vores søn og os. Vores søn var mest tryg ved, at Lene kom hjem til os. Så det gjorde hun, og hun fik med det samme hans tillid. Hun var helt i øjenhøjde med ham, tog hans udfordringer alvorligt, og lovede ham, at det nok skulle blive godt igen. Det betød alverden for vores søn og os. Hun understregede også, at det ville blive hårdt arbejde – både for ham og os. Vores søn mødtes med Lene hver 14. dag, hvor han fik små opgaver, han skulle løse til næste gang, eller gode råd til at takle de svære situationer. Stille og roligt fik han en masse redskaber, han kunne bruge samtidig med, at hans selvværd blev styrket gennem forskellige øvelser. Lene holdt også løbende møder med os, så vi bedst muligt kunne støtte vores søn i det daglige. Det lærte vi rigtig meget af. Hun holdt møder med lærerne og skolens ledelse, så konflikterne i skoletiden kunne imødegås på en mere konstruktiv måde. Nu har vores søn og vi netop afsluttet forløbet hos Lene. Vi har igen en glad dreng, der trives og gerne vil i skole. Han sover i sin egen seng om natten og er tryg og rolig. Han hviler i sig selv og ved, hvad han skal gøre, hvis han kommer i situationer, hvor han bliver presset eller bange. Lenes hjælp har været helt uvurderlig, og vi giver hende vores varmeste anbefalinger.”

Mor til barn med ADHD diagnose:

“Vi har i forbindelse med skolestart (børnehaveklasse) for vores yngste søn oplevet at han havde rigtig svært ved at tilpasse sig. Det gik ud over ham selv, hans klassekammerater og os alle i familien. Igennem efteråret indgik vi i samarbejde med Lene Lundager. Hun observerede i børnehaveklassen, SFO og hjemme for at danne sig helhedsindtryk. Med det udgangspunkt har hun hen over foråret givet helt konkrete lavpraktiske retningslinjer for, hvordan vi bedst skaber de rammer for X, som han har brug for. Det har været UVURDERLIGT og har gjort, at vi nu her i starten af 1. klasse kan få det til at fungere. Både i skolen og hjemme trives X og han er langt mere afbalanceret end før. Vi får tilbagemeldinger fra klassens forældre om at de ikke længere får negative historier fra deres børn ang. X, og lærerne melder om støt stigende antal succes-dage.”

Mor til dreng med skolevægring:

“Da vores søn pludselig udviste øget mistrivsel i skolen og udadreagerende adfærd herhjemme, hjalp Lene os med at få mere struktur og forudsigelighed ind i hverdagen. Hun gav os konkret sparring og værktøj til at holde fast i, at han skulle i skole hver dag. Hun fungerede som akut støttende livline med råd og vejledning i svære situationer både på telefon og mail. Lene deltog i skoletimer og gav input til lærerne til, hvordan de kunne skabe mere tryghed og forudsigelige rammer for vores søn. Desuden støttede hun os ved møder med skolen, som i starten ikke tog mistrivslen så alvorligt. Lene har en god tilgang til børn på deres niveau og er en skarp observatør i forhold til deres situation og behov. Til de voksne siger hun tingene lige ud på en behagelig måde og er god til at motivere til at holde fast i nye tiltag, når det er allersværest.”

Mor til dreng i mistrivsel:

“Som ved et trylleslag ændrede alt sig nærmest. Tak af hjertet for verdensklasse familierådgivning”

Mor til dreng med skolevægring:

“Kære Lene, Jeg skylder dig et KÆMPE stort tak for din hjælp. Dine gode råd og observationer har gjort en kæmpe forskel for mig og min søns bedsteforældre. Stort tak for at se og forstå mit barn og det der foregår, som er kompleks, når man har et både meget viljestærkt og følsomt barn. Tak for at se ham og mig:-) Han er tilbage i skole og han trives rigtig godt i øjeblikket. Og sover i sin egen seng. Det er meget muligt at jeg vil vende tilbage til dig på et senere tidspunkt, hvis jeg får behov for det, men ville lige huske at sende dig et foreløbigt stort TAK”

Mor til udadreagerende dreng i børnehave:

“Efter du kom ind i vores liv, har vi fået vendt op og ned på vores liv, på den absolut fedeste måde! Han har fuldstændig ændret sig, efter vi forældre ændrede os. Sommeren var fantastisk og det går så godt 🙂 Han går til fodbold nu, er begyndt at få legeaftaler, og der er generelt kommet ro på. Det vil vi rigtig gerne takke dig for.” 

Fraskilt far til to:

“Lene Lundager har stået for børneundersøgelse (Lene: observation, rapport og vejledning) af mine to børn. Jeg oplevede en professionel håndtering. Saglig, virkelighedsnær, u-teorietiserende og ligefrem er de ord, som falder mig nærmest. Lene Lundager siger tingene ligeud, ikke altid hvad man gerne vil høre, men jeg følte altid, at hun er saglig og objektiv, og deri ligger en tryghedsfornemmelse, at alt går redeligt til i en svær sag. Jeg har efterfølgende benyttet Lene Lundager som rådgiver og fået stor støtte i forståelse og rigtig håndtering af forhold omkring børnene. Jeg anbefaler Lene Lundager uden forbehold”

Forældre til dreng med mistrivsel i skolen

“Vi tog kontakt til Lene, da vores søn var begyndt at vise mistrivsel i skolen. Vores søn  var utryg og bekymret over dagen i skolen og var kommet ind i en negativ spiral, med en kedelig relation til sine lærere. Min mand og jeg havde prøvet at holde møder med skolen og tale med vores søn om problemerne, men den gode relation udeblev. Lige fra første samtale kunne vi mærke at her var der hjælp at hente. Lene havde samtale med vores søn og lyn hurtig fik vi aftalt et møde med skolen som Lene deltog i. Her var Lene meget skarp og fortalte hvordan lærere og vores søns situation kunne vendes ved at få skabt en positiv relation frem for at have fokus på det negative. Med Lenes redskaber gik både skole og vores søn i gang med at have fokus på at få skabt en positiv skoledag sammen. På små fire uger er der sket en kæmpe forandring, vores søn er meget gladere, har fået mere ro på, og en bedre koncentration, samt en langt bedre relation til sine lærere. Vi var til møde med skolen til en opfølgning på første møde, her deltog Lene også. Og her blev vi mødt med ros til vores søn. Skolen kunne også se en kæmpe forandring og en langt mere glad og positiv dreng. Vi er så dybt taknemmelig over at Lene kom ind i vores liv og hjalp vores søn til at få en bedre skolegang. Vi er nu på egen hånd igen, men Lene er ikke længere væk end en sms eller opringning hvis der bliver behov for det igen. Vi giver vores varmeste anbefaling til Lene, hun er fantastisk både som person og til sit arbejde. Tusind tusind tak for dig Lene”

Forældre til udadreagerende dreng på 6 år:

“Kæmpe fremskridt på kort tid”

“Efter vi havde flyttet, var vores søn på 6 år startet i ny børnehave / 0. klasse. Vi har altid vidst han var en frisk dreng med godt temperament, men skolen gør os hurtig opmærksomme på han er ret udadreagerende samtidig med han bliver så sur at han forlader klassen tit og ofte. Lene er god til at guide sig ind på hans, eller vores som forældres, problemer. Vi fik fra dag 1 værktøjer til at hjælpe os og ham på rette køl igen. Små ting som virker logisk, men i en travl hverdag negligeres. Vores søn har på 4 måneder forandret sig radikalt i skolen og gjort store fremskridt i humør herhjemme, og det kan alene tilskrives de metoder vi har fået fra Lene. Hun er dygtig, skaber hurtig tillid og man mærker hun nyder arbejdet. Samtidig med det, tager hun sig tid til ”os” hvornår vi end har spørgsmål.

Lene får 6 ud af 5 stjerner fra os!”

Forældre til dreng med rigid adfærd:

“Vi har været meget tilfredse med dine besøg hjemme hos os, og de gode råd og den vejledning du har givet os i forbindelse med de udfordringer vi har haft med X. X har givetvis haft brug for, at der blev stillet krav til ham, og at det ikke var ham, som skulle sætte dagsordenen, men at det er os som forældre – og andre voksne (pædagoger og nu lærere), der har den bestemmende rolle. X havde en lidt vaklende start i skolen, hvor han ifølge læreren havde det lidt svært ved at indordne sig de regler, der nu engang er i skolen og SFO’en. Han har også haft nogle tude-ture, hvis han ikke lige fik det, som han ville. Det glædelige er imidlertid, at det ser ud til, at han efterhånden har forstået, at han ikke kan gøre, som han vil, når han er i skolen, og at det kan betale sig at være “en god dreng”. Han har ifølge en af pædagogerne været eksemplarisk hele sidste uge, og har de sidste 3 dage fået belønning af skolelæreren i form af klistermærker. Det er han selv meget stolt af, og det harmonerer jo meget godt med den smiley-ordning, som du introducerede os for:-) Alt i alt oplever vi for tiden, at X’s modenhed udvikler sig i den positive retning, og det glæder os meget. Vi føler, at det hænger sammen med den støtte og hjælp, som vi har modtaget fra dig, og som vi har kunnet bruge i praksis, der har været med til, at X’s adfærd har ændret sig til det bedre. “

Skoleleder om samarbejde med Lene:

“Vi fik så mange positive tilbagemeldinger på hendes arbejde både fra de ansatte, forældrene, og ikke mindst kunne vi som ledelse mærkbart fornemme den professionelle tilgang, Lene har til sine opgaver. Lenes kompetencer er, at hun kan tale med alle på alle niveauer, hun danner sig hurtigt tillidsfulde relationer, som gør, at hun kan gennemføre de svære samtaler og gå i dybden med dem. Hun kan igangsætte projekter, hun kan holde dem i gang og hun kan afslutte dem.”