Temaer

Følgende er eksempler på temaer, jeg kan hjælpe med:

Ufrivilligt skolefravær

Lavt selvværd

Børn og unge, der bekymrer sig for meget, har angstsymptomer eller er særligt sensitive

Børn og skilsmisse

Børn og sorg

Barnet vil ikke i skole – skolevægring

Psykisk sårbare børn og unge

Forældrerollen – coaching af forældre

Parforholdskriser

Supervision af plejefamilier

Angst og fobier

Livskriser

Usikkerhed om børneopdragelse

Uenighed om opdragelsen

Konflikter og håndtering af konflikter

Vredes håndtering

Mistrivsel

Skabe struktur omkring måltider, sengetider, “ud af huset”, overgange fra et til noget andet

Søskendekonflikter

Overgang til teenager, “Tweens”

Børn med særlige behov (diagnoser)

Børn og unge med traumer