Temaer

Følgende er eksempler på temaer, jeg kan hjælpe med:

Lavt selvværd

Børn og unge, der bekymrer sig for meget, har angstsymptomer eller er særligt sensitive

Børn og skilsmisse

Børn og sorg

Udfordringer i skolen

Barnet vil ikke i skole – skolevægring

Psykisk sårbare børn og unge

Forældrerollen

Coaching af forældre

parforholdskriser

Supervision af plejefamilier

Stress

Angst og fobier

Depression

Livskriser

Usikkerhed om børneopdragelse

Uenighed om opdragelsen

Konflikter og håndtering af konflikter

Vredes håndtering

Mistrivsel

Skabe struktur omkring måltider, sengetider, “ud af huset”, overgange fra et til noget andet

Usikkerhed omkring, hvornår det er ok at sige nej

Søskendekonflikter

Overgang til teenager, “Tweens”

Børn med særlige behov (diagnoser)

Børn og unge udsat for traumer

Rådgivning for børn og unge